Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā jāreģistrējas, ja persona vēlas:

 • saņemt valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumus par izaudzētajiem lauksaimniecības produktiem (dārzeņiem, kartupeļiem, augļu koku un ogulāju produkciju);

vai/un

 • produktu marķējumā iekļaut nacionālās pārtikas shēmas norādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām (piemēram, “Zaļā karotīte”);

vai/un

 • piedalīties programmā “Piens un augļi skolai”.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu var saņemt tikai persona, kura audzē kultūraugus, kas minēti Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumu Nr. 1056 “Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība” 1. un 2. pielikumā.

  Iesniedzamie dokumenti:
  • lai reģistrētos reģistrā – aizpildīta veidlapa "Iesniegums par personas iekļaušanu Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā";
  • par svītrošanu no reģistra – aizpildīta veidlapa "Iesniegums par personas svītrošanu no Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistra".

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Valsts augu aizsardzības dienests izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par:
  • personas reģistrāciju Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā;
  vai
  • personas svītrošanu no reģistra.

Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram, adrese – Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv.

Uzziņas par pakalpojumu