Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Sēklaudzēšanas lauka apskati veic, lai novērtētu lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos norādītajām prasībām, kā arī noteiktu augu sugas un šķirnes tīrību.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pakalpojums
  • Klients autentificējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē un iesniedz dokumentus

  Informācija par e-pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanu un iesniegšanu pieejama ceļvežos “Kā lietot e-pakalpojumu vietni” un “E-pakalpojuma lietotāja ceļvedis” (skat. sadaļu “Dokumenti un veidlapas”).

  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

  Pieteikumam jāpievieno iesētās sēklas kvalitāti apliecinošu dokumentu (sertifikātu u. c.) kopijas

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • veic sēklaudzēšanas lauka apskati;
  • pieņem lēmumu par šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai;
  • sagatavo un izsniedz klientam lauka apskates protokolu.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 6.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  E-pakalpojums
  • Klients autentificējas zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē un saņem lauka apskates protokolu

  E-pasts
  • Klients saņem lauka apskates protokolu uz oficiālo elektronisko adresi vai norādīto e-pasta adresi

  Pasts
  • Klients saņem lauka apskates protokolu uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un saņem lauka apskates protokolu

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Liena Jaunzeme

Departamenta direktore
liena.jaunzeme [at] vaad.gov.lv