Koplietošanas portāla adrese: https://epakalpojumi.zm.gov.lv/

Sīkāka informācija par to, kā uzsākt darbu Koplietošanas portālā, pieejama ceļvedī “Kā lietot e-pakalpojumu vietni”.

Sīkāka informācija par to, kā Koplietošanas portālā aizpildīt un iesniegt pakalpojumu pieteikumus, pieejama          "E-pakalpojuma lietotāja ceļvedī" zem konkrētā pakalpojuma apraksta (skat. zemāk).