Augu aizsardzības līdzekļi Jaunumi
Attēlu kolāža un teksta izcēlums

Reģistrējoties Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, lauksaimnieks var:

  • saņemt valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumus par izaudzētajiem lauksaimniecības produktiem (dārzeņiem, kartupeļiem, augļu koku un ogulāju produkciju);
  • produktu marķējumā iekļaut nacionālās pārtikas shēmas norādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām (piemēram, “Zaļā karotīte”);
  • piedalīties programmā “Piens un augļi skolai”.

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) vienu reizi augu veģetācijas periodā veic pārbaudes Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā reģistrētajās saimniecībās un novērtē konkrētā kultūrauga audzēšanas atbilstību vai neatbilstību integrētās augu aizsardzības vispārīgajiem principiem un vidi saudzējošo metožu prasībām.

Pārbaužu rezultāti pieejami Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā.

Lai reģistrētos Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, līdz šā gada 22. maijam jāiesniedz iesniegums VAAD:

  •  nosūtot pa e-pastu (ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu.

Konstatējot, ka iesniegumā norādītā informācija nav pilnīga vai neatbilst normatīvo aktu prasībām, VAAD sazināsies ar iesniedzēju septiņu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, lūdzot novērst nepilnības.

Ja iesniegumā norādītā informācija būs atbilstoša normatīvo aktu prasībām, desmit  darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas VAAD pieņems lēmumu par personas reģistrāciju Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā. Lēmums tiks nosūtīts zemkopības nozares e-pakalpojumu vietnē (ja iesniegums iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu), elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai pa pastu uz personas juridisko vai deklarētās dzīvesvietas adresi.

Normatīvie akti:

Konsultācijas: