Jaunumi Projektu aktualitātes

No šā gada 29. augusta līdz 2. septembrim  Ārlietu ministrijas  granta projekta “Augu aizsardzības sistēmas un laboratorijas kapacitātes uzlabošana pārtikas eksporta veicināšanai Uzbekistānā” ietvaros noris deviņu Uzbekistānas Augu aizsardzības un karantīnas aģentūras ekspertu mācību vizīte Latvijā.

Eksperti iepazīstas ar Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) funkcijām un uzdevumiem, augu aizsardzības sistēmas uzbūvi un pamatprincipiem Latvijā un Eiropas Savienībā, lauksaimniecības kultūraugu integrētās augu aizsardzības principu piemērošanu Latvijā, ar augsnes agroķīmiskās izpētes veikšanu gan praksē, gan teorijā, apmeklēs VAAD Agroķīmijas laboratoriju un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” laboratoriju.

Delegācijas sastāvā ir augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu reģistrācijas un uzraudzības, laboratoriju, inovāciju ieviešanas nodaļas un integrētās augu aizsardzības vadošie eksperti. Atklāšanas sanāksmē eksperti norādīja, ka ir gandarīti par iespēju iegūt jaunas zināšanas un dalīties pieredzē ar Latvijas kolēģiem. Latvijā eksperti ieradušies pirmo reizi.

Trešdien un ceturtdien ekspertiem paredzētas izbraukumu vizītes integrētās kultūraugu audzēšanas (krūmmellenes, augļu koki, stādaudzēšana) saimniecībā SIA “Latroots”, iepazīšanās ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu lietošanas praksi SIA “Vidzemes putniņi”, kā arī ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumu piemērošanu aizsargājamā dabas teritorijā.

Projekta "Augu aizsardzības sistēmas un laboratorijas kapacitātes uzlabošana pārtikas eksporta veicināšanai Uzbekistānāilgums ir no 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 15. novembrim. Projekta budžets ir 59 993,40 eiro, ko veido Ārlietu ministrijas piešķirtais finansējums (grants) projekta īstenošanai.

Informāciju sagatavoja:

Dace Ūdre

Sabiedrisko attiecību speciāliste
dace.udre [at] vaad.gov.lv