Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Pakalpojuma pieprasīšana

Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
 • Pirmdiena8.30-12.30;13.00-17.00
 • Otrdiena8.30-12.30;13.00-17.00
 • Trešdiena8.30-12.30;13.00-17.00
 • Ceturtdiena8.30-12.30;13.00-17.00
 • Piektdiena8.30-12.30;13.00-17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • Cits-

Pakalpojuma saņemšana

Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
 • Pirmdiena8.30-12.30;13.00-17.00
 • Otrdiena8.30-12.30;13.00-17.00
 • Trešdiena8.30-12.30;13.00-17.00
 • Ceturtdiena8.30-12.30;13.00-17.00
 • Piektdiena8.30-12.30;13.00-17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • Cits-

Latvijā atļauts lietot tikai Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus.
Atļauju atjauno pēc atļaujas turētāja iesnieguma saņemšanas ar nosacījumu, ka joprojām ir izpildītas Regulā (EK) Nr. 1107/2009 noteiktās prasības, kas bija jāievēro, reģistrējot augu aizsardzības līdzekli un saņemot atļauju tā laišanai tirgū un lietošanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

  Pieteikumam atļaujas atjaunošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr.1107/2009 43.pantu pievieno šādus dokumentus:
  • jebkādu jaunu informāciju, ko prasa datu prasību vai kritēriju grozījumu dēļ
  • pierādījumu, ka jaunie dati ir vākti tādu datu prasību vai kritēriju dēļ, kas nebija spēkā, kad piešķīra augu aizsardzības līdzekļa atļauju
  • jebkādu pieprasītu informāciju, lai pierādītu, ka augu aizsardzības līdzeklis atbilst regulā noteiktajām prasībām attiecībā uz tā sastāvā esošās darbīgās vielas, aizsargvielas vai sinerģista apstiprinājuma atjaunošanu

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • izskata iesniegtos dokumentus;
  • veic novērtējumu atļaujas atjaunošanai;
  • pieņem lēmumu un atjauno atļauju augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai;
  • reģistrē augu aizsardzības līdzekli Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā;
  • izsniedz reģistrācijas apliecību.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 41. un 67.punktu, vai 42.punktu:
  • 9248,67 EUR (ja Latvija ir novērtējuma sagatavotāja zonā);
  • 853,72 EUR (ja Latvija ir iesaistītā valsts).

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Valsts nodevas samaksa
  Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 7.panta 2.daļu par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu reģistrā jāmaksā valsts nodeva 42,69 EUR, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumu Nr.139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 2.punktu.

  Rekvizīti valsts nodevas samaksai
  Saņēmējs: Valsts kase
  Reģistrācijas Nr. 90000050138
  Konta Nr. LV37TREL1060160919900
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22
  Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
  Mērķis: Par augu aizsardzības līdzekļu reģistra kārtošanu

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Pasts
  • Klients saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Regīna Čūdere

Daļas vadītāja
regina.cudere [at] vaad.gov.lv