Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai izvestu augus un augu produktus no Latvijas uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts eksportam vai reeksportam. Fitosanitārais sertifikāts ir dokuments, kas apliecina, ka eksportētā augu produkcija pirms tās izvešanas no Latvijas ir pārbaudīta un atbilst kravas saņēmējvalsts fitosanitārajām prasībām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pakalpojums
  • Klients dokumentus iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā (KUVIS).
  • Lai to izdarītu, aizpilda un Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz “Pieteikumu KUVIS lietošanai” un noslēdz “Līgumu par maksas pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību”.
  • Kad pēc pieteikuma iesniegšanas ir saņemts lietotājvārds un parole, autorizējas KUVIS.

  Videopamācība "Elektroniska iesnieguma aizpildīšana fitosanitārā sertifikāta saņemšanai" pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=Q3-uqD_8P9I&t=41s

  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz Valsts augu aizsardzības dienesta e-pasta adresi vai uz oficiālo elektronisko adresi.
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus.

  Iesniedzamie dokumenti - aizpildīta veidlapa "Iesniegums fitosanitārās kontroles veikšanai fitosanitārā sertifikāta saņemšanai".

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • noskaidro augu un augu produkcijas fitosanitārās prasības kravas saņēmējvalstī;
  • veic augu produkcijas pārbaudi (nepieciešamības gadījumā ņem paraugu un veic laboratoriskās analīzes);
  • izsniedz personai fitosanitāro sertifikātu.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 12.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Klātiene
  • Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors pārbauda klienta deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus un izsniedz fitosanitāro sertifikātu.

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Ilva Neparte

Kaitīgo organismu ierobežošanas darba grupas vadītāja
ilva.neparte [at] vaad.gov.lv