Cena
Bezmaksas
Saņēmējs
Jebkura persona

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

Kurzemes reģionālā nodaļa

kurzeme [at] vaad.gov.lv
Vakara iela 9, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Kurzemes reģionālās nodaļas darba laiks

 • Pirmdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Otrdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Trešdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Piektdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Latgales reģionālā nodaļa

latgale [at] vaad.gov.lv
Sēlijas iela 25, Daugavpils, LV-5415

Latgales reģionālās nodaļas darba laiks

 • Pirmdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Otrdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Trešdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Piektdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Rīgas reģionālā nodaļa

riga [at] vaad.gov.lv
Pulkveža Brieža iela 17, Rīga, LV-1010

Rīgas reģionālās nodaļas darba laiks

 • Pirmdiena 9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00
 • Otrdiena 9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00
 • Trešdiena 9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00
 • Ceturtdiena 9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00
 • Piektdiena 9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Vidzemes reģionālā nodaļa

vidzeme [at] vaad.gov.lv
Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV-4201

Vidzemes reģionālās nodaļas darba laiks

 • Pirmdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Otrdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Trešdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Piektdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Zemgales reģionālā nodaļa

zemgale [at] vaad.gov.lv
Dobeles iela 41A, Jelgava, LV-3001

Zemgales reģionālās nodaļas darba laiks

 • Pirmdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Otrdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Trešdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Piektdiena 8.30 - 12.30, 13.00 - 17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Lai izvestu augus un augu produktus no Latvijas uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts eksportam vai reeksportam. Fitosanitārais sertifikāts ir dokuments, kas apliecina, ka eksportētā augu produkcija pirms tās izvešanas no Latvijas ir pārbaudīta un atbilst kravas saņēmējvalsts fitosanitārajām prasībām.

Procesa Apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pakalpojums
  • Klients dokumentus iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmā (KUVIS)
  • Lai to izdarītu, aizpilda un Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz “Pieteikumu KUVIS lietošanai” un noslēdz “Līgumu par maksas pakalpojumu sniegšanu un samaksas kārtību”
  • Kad pēc pieteikuma iesniegšanas ir saņemts lietotājvārds un parole, autorizējas KUVIS

  Videopamācība "Elektroniska iesnieguma aizpildīšana fitosanitārā sertifikāta saņemšanai" pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=Q3-uqD_8P9I&t=41s

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai uz oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Valsts augu aizsardzības dienests:
  • noskaidro augu un augu produkcijas fitosanitārās prasības kravas saņēmējvalstī;
  • veic augu produkcijas pārbaudi (nepieciešamības gadījumā ņem paraugu un veic laboratoriskās analīzes);
  • izsniedz personai fitosanitāro sertifikātu.

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 12.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti")

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Klātiene
  • Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors pārbauda klienta deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus un izsniedz fitosanitāro sertifikātu

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Ilva Neparte

ilva.neparte [at] vaad.gov.lv