Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Pakalpojuma pieprasīšana

Agroķīmijas laboratorija

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
 • Pirmdiena9.00-16.00
 • Otrdiena9.00-16.00
 • Trešdiena9.00-16.00
 • Ceturtdiena9.00-16.00
 • Piektdiena9.00-16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsDienās pirms valsts noteiktajiem svētkiem 9.00-15.00

Pakalpojuma saņemšana

Agroķīmijas laboratorija

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
 • Pirmdiena9.00-16.00
 • Otrdiena9.00-16.00
 • Trešdiena9.00-16.00
 • Ceturtdiena9.00-16.00
 • Piektdiena9.00-16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsDienās pirms valsts noteiktajiem svētkiem 9.00-15.00

Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorija:
• veic organisko mēslošanas līdzekļu un substrātu analīzes, iespējams noteikt:
- reakciju (pH);
- organisko vielu saturu;
- kopējo slāpekli (N);
- amonija slāpekli (NH4);
- kopējo kāliju (K2O);
- fosforu (P2O5);
• izsniedz klientam testēšanas pārskatu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  TEHNISKU IEMESLU DĒĻ LABORATORIJA ŠOBRĪD NEVEIC MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻU UN SUBSTRĀTU ANALĪZI. ATVAINOJAMIES PAR SAGĀDĀTAJĀM NEĒRTĪBĀM!

  Klātiene
  • Klients ņem mēslošanas līdzekļa vai substrāta paraugu un nogādā to Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā

  Parauga ņemšanas prasības:
  • Ņem 5 līdz 10 paraugus no dažādām vietām, bet ne no virskārtas. Atsevišķajos punktos paņemtos paraugus ievieto spainī, rūpīgi samaisa un no samaisītā parauga paņem vienu vidējo paraugu. Šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem (piemēram, vircai, digestātam u. c.) testēšanai nepieciešami apmēram 3 litri, cietajiem mēslošanas līdzekļiem – apmēram 2 kg.
  • Ja ņem šķidros mēslošanas līdzekļus, tos pirms paraugu ņemšanas samaisa visā tilpumā (visu krātuvi vai cisternu).
  • Ja mēslošanas līdzekli paredzēts izkliedēt uz lauka, paraugu ņem pirms izkliedes.
  • Atkarībā no laikapstākļiem un gaisa temperatūras pēc parauga ņemšanas var būt nepieciešams to uzglabāt aukstumā.

  Sīkāka informācija pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē: https://www.vaad.gov.lv/lv/augsnes-meslosanas-lidzeklu-un-substratu-lab….

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 31.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  E-pasts
  • Klients saņem testēšanas pārskatu uz norādīto e-pasta adresi

  Pasts
  • Klients saņem testēšanas pārskatu uz norādīto pasta adresi

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas laboratorijā un saņem testēšanas pārskatu

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Agroķīmijas laboratorija

laboratorija [at] vaad.gov.lv