Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Lai noteiktu augu aizsardzības līdzekļu darbīgo vielu klātbūtni augsnē, augos un augu produktos, kas varētu būt nonākuši saskarē ar augu aizsardzības līdzekļiem, ir jāņem augsnes, augu un augu produktu paraugs, ko klients pēc tam iesniedz analizēšanai akreditētā laboratorijā.
Valsts augu aizsardzības dienests pēc klienta pieprasījuma ņem augsnes, augu un augu produktu paraugu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pasts
  • Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
  • Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

  Pasts
  • Klients nosūta dokumentus pa pastu

  Klātiene
  • Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā un iesniedz dokumentus

  Iesniedzamie dokumenti - iesniegums brīvā formā par augsnes, augu un augu produktu parauga ņemšanu

 2. Samaksa par pakalpojumu
  Par pakalpojumu jāmaksā 26,00 EUR (par vienu paraugu) saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 109.punktu.

  Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
  Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
  Reģistrācijas Nr. 90000042982
  Konta Nr. LV47TREL2160320005000
  Banka: Valsts kase
  BIC kods: TRELLV22

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Klātiene
  • Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālās nodaļas inspektors ierodas klienta norādītajā adresē un ņem paraugu

Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama portālā www.latvija.lv.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Inga Aizpura

Daļas vadītāja
inga.aizpura [at] vaad.gov.lv