Lai nodrošinātu vesela un kvalitatīva stādāma materiāla tirdzniecību, no 2019. gada 14. decembra Eiropas Savienības (ES) apritē visiem stādīšanai paredzētiem augiem (arī augiem podiņos) jābūt ar augu pasēm.

Plašāk par stādu izplatīšanu un augu pasēm: